سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
حرفی از ته دل - حرف هایی از ته دل

حرف هایی از ته دل

وبی که میتونید توش حرف بزنید...دردودل کنید...اینجا اندازه ی تمام حرفهای ناگفته جا هست...اینجا برای همه ی حرفهای خودمونی به رنگ صورتی جا هست... من گوش دارم و به تمام درد و دل هایت گوش میدهم دوست صورتی من...

 

ببخشــــــــــــید آقــا. . . !

 

به گـُمانــم راه را اشـــتباه آمــَده ایـد !

اینجـــا براے شـــنیدن " یــک مـُـشــت قـــُربان صـَدقـه ے مـُفـت "

کـَسی خــودش و احساسش را در اخـــتیارِ لحظـــه هــایتان نمـے گـُذارَد . . .

اینجـا کسے نیسـت با لباس هـای آنچنانــے شـَب

که براے شب نشینے هایتان هـمراه شـَود و شــاهد شـب مســتے شـما باشـد

اینـــجا شــَب معنایـش یـک دونفره ے ســـاده . . . با شـور و شـُعورِ عاشـقانه اَسـت

اینجـــا الفبـــاے با هـَم بودن " مقــــدس " است

اینجــــا " تنها " مـــاندن شـــرافتش بیشتر از ما شــُدن ماشـینیسـت

از هـَمین مـــا شدن هــایِ امــروزےکه با یـــک عــشوه آغــــاز مـــے شـَود 

و بــا عــشوه ے دیگـــر پایان مـــے یـــابـَد

اینجــــا شـــیطنت هـــاے دخــــترانه " حـُرمـَت " دارد

بـه پاے هــَر کســے ریخته نمــــے شَود

ببخشـــید آقـــا !

من هــَمان دخـــترکِ عقـــب مـــانده ے دیــــروزم

و این امـــــروزے هاے شما تن لـــحظه هـــایم نمــــے رود !

[ سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:٥٢ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

اسمش پریاست ویه سال ودوماهشه بخاطر عفونت شدیدی که داشته بستری شده...

دکترا ازش قطع امید کردن...براش دعا کنید

ازطرف Ali Rasouliپدر این کوچولو...

لطفا به اشتراک  بذارید تا همه براش دعا کنن...شاید دعاتون معجزه کنه...

نگراننگراننگران

خواهش میکنم دعا کنین ...

ممنون میشم اگه هرکدومتون

یه سوره حمد واسش بخونید واسه همه مریضا

 

تورو خدا واسش دعا کنین

[ شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

آتش گرفتم... بســــــــــــــــــــــــه...

هرجاکه میبینم نوشته است:

خواستن، توانستن است!

آتش میگیرم...

یعنی او نخواست که نشد؟؟؟

[ شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

حرف منه... صورتیه صورتی...

روزے
مــــــــے رســــــــد ڪـــــــــــﮧ . . .

در خـــیــــــــال خـــــــــــود . . .


جــــــاے خـــــالــــے ام را حـــس
ڪـــنـــــــے . . .


در دلـــــت بــــــــــا
بــغـــض بـــگــــــــویـــــــــــے . . .ڪـــــــــاش ایــنــجــــــــــــا بـــــــــــود . .
.


امـــــــــا مـــــن
دیـــگــــــــــــر . . .بـــــــــــﮧ خــــــــوابـــــت هــــــــــم نــمـــــــے
آیـــــــــــم . ..

 

 

خــدایا...

 

گاهــی دلــم میخــواد وقتــی بغــض می کنــم
،

 

 

از آسمــون بـیای پایین اشکامــو پاکــ کنــی ،

 

دستمــو بگیــری و بگــی : اینجــا آدمــا اذیتــت می کنـند ؟

 

بیـــا بریــم ...

 

 

 

اصـــــلا به روی خـــودمهـــــم
نمے آورم کهنیـــستی

هـــــر روز صبـــــح

شـــماره ات را مےگـــیرم

زنـــــی می‌ گوید:
دســتگــاه
مشـــترک …

حرفــــش را قــطــع مےکنم...

صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده
عزیـــزم؟

خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟

چنـــد
ثانیــه ای ســـکوت
مے کنم...

من هـم خـــوبم

مزاحــمت نمے
شوم....

اصـــلا به روی خـــودم هـــم
نمے آورم
کـه نیــســتی...

 

 

مے گویند پرخاشـــگر شـــده
ام!

 

نــہ
،

 

فقط
هرڪــس ڪ ِ لحظه اے یادت را از ذهــنم
بگیــرد

 

گیـــرم با
یـــڪ عطـــسه ے
معمولے

 

نمے توانم سر بـ
تنــش بگــــذارم!

 

می گویـــند خـــــواب ندارم

 

نــہ!

 

فقـــط دوباره منـــتـــظر
توام

 

مے ترســـم چشـــم روے هم بگذارم و بیایے!

 

  ِچیـــزیـــم
نیســـت ...
!

 

دَر عوض
،

 

موسیقے آرام گوش مے
دهـــم!

 

قُرص
هایم را دوبرابر مے خــورم!

 

و فقط
بـ گوشـــه
دیـــوار خیره
مےشوم!

 

اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده!

 

فقط انــگار

 

ســرمبلایے دارد
مے آید ...

 

 

چقــــدر سختـــــ استــــــ بعـــد از ســـالهــــاانتظـــار....                                 

 


 

                        نیمــــه ی گـــم شــده اتــــ راکـامــل بیـــابی!!!!

 

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

تو روخواستن قشنگ بود عین یه رویای زیبا درست مثل رسیدن به تموم ارزوهای دنیا تورو خواستن مثل یه بهونه واسه زندگی بود مثل یه عشق واقعی مثل خوشبختی محض بود  ...                                                     

 

از طرف وثوق

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

وفادارم... به خودم...

در این شب سرد دلم یه
عالمه تو میخواهد
که در اغوشت بگیرم
ولی تو نیستی و من
در آغوش خودم
هستم،
من خودم را در آغوش گرفته ام...
نه چندان با لطافت...
نه چندان با
محبت...
اما وفادار وفادار !!!!!!

بغلماچزبان

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:٠٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

حسین پناهی... 5:2"


ساعت پنج ُ دو دقیقه ی بامداد است !

 

از سر ُ صدای گربه ها در آن سوی پنجره

 

احساس ِ آرامش می کنم !

 

نفس ِ سرد ِ مرگ را بر گردنم احساس می کنم !

 

گاه به سرم می زند که خانه را به آتش بکشانم ،

 

تا او را بسوزانم ...

 

ولی خودکشی

 

بدترین ُ تابلوترین جلوه ی خودخواهی ُ غرور است !

 

                          

 

                                                                             
"حسین پناهی"

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥۱ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

خداااا دلم گر فتـــــــــــــــه....

به وسعت آسمان دلم گرفته است..

 

گاهی دلت میخواد یکی بود که بی منت دوستت داشت

بی منت به حرفات گوش میداد

بی منت همراهیت میکرد

بی منت در آغوش میگرفتت

بی منت بودنت بهش آرامش میداد

کاش بود... کاش یکی بود که بودنم براش مهم بود. که چه جوری بودنم
براش ارزش داشت. کاش بود...چقدر بده که بهت بگن بودنت مایه زنج و عذابه. چقدر سخته
که توی این روزای سرد وجودت آزاردهنده اطرافیانت باشه... خدایا کمکم کن دیگه کسی رو
آزار ندم مخصوصا" کسایی که دوسشون دارم... خدایا بهم توان بده تا بتونم تنهایی از
پس این زندگی لعنتی بر بیام...

بهم صبر بده خدا...

 

 

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٤۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

احساس
است…
مزرعــــه که نیست
هـــــی شخـــمش میـــــزنی
لعنتــــــی…!
.
.
.
مانند شیشه
شکستنـــــم آسان بـــود . .
.
ولی
دیگـــر به مــن دست نزن
این بار زخمی ات خواهم
کرد
.
.
.
این اشتباه من بود که کار های تو رو با یه “ش” اضافه می
خوندم
تو به قلبم “عق ” زدی و من اونو “عشق” می دیدم
تو برای دلم “ور” زدی و
من اونو “شور” زدن دلت می دیدم
تو اراجیفت رو “عر” می زدی و من همه اونها
رو”شعر” می دیدم
تو ارزش یه “اه” رو هم نداشتی اما من تورو “شاه” می دیدم
!
.
.
.
تو سراپا ادعایی عزیزم …
انکار نکن !
عشقت را چشیدم ،
طعم کشک میدهد !
.
.
.
صدا …
دوربین …
حرکت …
باز هم برایم
نقش بازی کن !
.
.
.
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام
که خطرِ ریزشِ این
کـوه را جار بزنم
اما تــــو
حوالیِ من که می رسی احتیاط
کن
.
.
.
من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم
یا که از نسل گلی هرزه
میان کوهم
تو هم آن آدمک چوبیه پیمان شکنی
که فقط لایق آتش
زدنی
.
.
.
وفا ! یعنی این که :
بعد از رفتنت
حتی نگذاشتم کسی
بفهمد مرا دور زدی !
.
.
.
نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم
نَپـــــــاش
یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد
این نَـــمَـــــکـــ
هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن
بَــــرداشتی…
.
.
.
تمام شدن من پایان من نیست… آغاز بی لیاقتی
توست
.
.
.
خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام
آنـــقدر
کــهنه…
کــه می شــوَد
رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم
یــادگــاری
نــوشت…
بنویس
و…
برو…..
.
.
.
تنهایى با ارزشه چون خالی از
انسانهاى بى ارزشه…
.
.
.
تقصیر تو نیست، مقصر معلم دستور زبان فارسی
بود:
به من نگفت که من با هر تویی ما نمیشود!
.
.
.
امروز به
“آنهایی” می اندیشم که روی شانه هایم” گریه کردند
و نوبت “من” که شد “شانه ” خالی کردند
!!!
.
.
.
پستی در تو موج میزند
احساست را بریده اند
؟!
.
.
.
نمی دانــــم
شاید فکر میکنی که فقط خودت میدانـــی
بوی
گند کثافتت شهر را گرفته
حالا همه میدانند …
.
.
.
تو خوبی ، تو
ماهی ، یه دونه ای
آره…
فقط آدم هم بشی حــــلّــــــه . .
.
.
.
.
دیـــــــــــگر هیـچ چیــز مشتــــــــرکی بیــن مـا
نیــــست. . . . .
تنـــــها آسمــــــانمــان یـــــکـــیست . .
.
.
.
.
بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند
نمی خواهم کـــسی
شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد . . .
!
.
.
.
نترس جانم!
ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست
تو دروغت را
بگو
.
.
.
ای دل بی ارزش !
لامـــصب……………..یاد بگیر !
اگه کسی
بهت گفت دوسِتـــــــ دارم
لزوما به این معنی نیست که کَسِ دیگه ای رو دوست
نداره…!
.
.
.
بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته
باشن
تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون
فقط برای تو ضرر
داره…
.
.
.
این روزهــا ،
هر جایی را که نگاه می کنم پـــــــــ ـر است از وجود آدم
های” بی وجـــ ـود ” …
.
.
.
زیاد فرقی نکرده…
خودِخودشه
فقط
اونی که داره باهاش قدم میزنه
” من ” نیستم
.
.
.
دل را بدنام
نکنیـــــــــــــــــم …
آنچه بعضی ها در سینه دارند
کاروانسراست ؛
نه دل

.
.
.
از پنجره شستند چرا ؟؟باران را
از یاد ببردند چرا ؟؟ یاران
را
آنها به گمان خویش روشنفکرند
باور نکنید این دغل کاران
را
.
.
.
دوستت دارم هایت را باور می کنم
درست مثل امضای آخر نامه
هایت که می گویی خون است…
اما طعم آب انار می دهد
.
.
.
وقتی بنا را
بر رفتن گذاشتی …
تو با هر سیب کرم خورده ای وسوسه میشوی …
پس همان بهتر که
نباشی …
برو … !
.
.
.
این روزها هرکی منو میبینه میگه :
وااای
خوش به حالت چقدر لاغر شدی !!! رمز موفقیتت چی بوده ؟
من فقط لبخند میزنم و تو
دلم میگم : بازیچه شدن …
.
.
.
ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ
است
فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است
.
.
.
زخــمهـایــم به طعنـه مـی گــوینــد : دوستــانــت ، چـــقدر بـــانمـــک انـــد…..
.
.
.
هر
چیزی زیادیش دل رو میزنه ، زیاد دوستت داشتم …
هروقت حرف دلمو زدم ، دلتو زدم
!
.
.
.
ساکت نیستم
لبهایم هم نسوخته است
تنها
تمام
من
تاول زده
از آشی که نخورده ام…
.
.
.
این روزها ساکت که
بمانی…
می رود به حساب جواب نداشتنت
عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی
تا
احترامشان را نگه داری …..

[ سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

بنشین در کنارم...

کسی که نشسته است
همیشه خسته نیست

شاید جایی برای رفتن نداشته باشد
کسی که نشسته است
شاید خسته باشد
شاید همه جا را گشته باشد و خسته باشد
کسی که نشسته است
حتما گم کرده‌ای دارد!

 

[ شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٤:۳۳ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

منتظرم نیستند...

چقدر دلم
می خواهد نامه بنویسم

تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف
کاش کسی جایی منتظرم بود...

[ شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٤:٢۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

هر چقدر امروز گرم بود
تو سرد بودی
خیالی نیست
به "ها" کردن دستانم عادت
دارم...

[ شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٤:٢۱ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

در مسیرِ باد بایست...
عاشقانه‌هایم را
سپرده ام به باد تا برایت بیاورد....

[ چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٦:۳۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

تنهایی یا پاییز؟مسئله این نیست....

تنهایی
نامِ دیگر پاییز
است،
هرچه عمیق‌تر
برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر....

[ چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٦:۳٤ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

مرگ بر مرگ...

در زمانی که بر خاک غلطید
از
تگرگ سحرگاهی،
                         آن برگ،

 

زیر لب،       
تند،
            باباد می گفت:

 زنده بادا،
زندگانی!
مرگ برمرگ

  مرگ بر مرگ!


[ دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

بهانه...

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی

پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد    باران    می آید . . .

 

 

[ پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

خدای من...

عجب خدای مهربانی داریم... میتواند مچمان را بگیرد

 اما دستمان را میگیرد...

[ پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

جملات الهام بخش

 

 

[ شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ ] [ ٤:۱٩ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

دلم گرفته سهراب

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز،
نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش،
نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند
و فکر می کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد...

سهراب سپهری

[ چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

دلم گرفته سهراب

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز،
نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش،
نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند
و فکر می کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد...

سهراب سپهری

[ چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]