حرفی از ته دل

هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده قدرت من نیست!

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

 

Hossein(تانک تخریب!)Hossein-0261
Hossein(تانک تخریب!)
دنبال کردن
دنبال کردن
لغو
 
 
ترسم آن روز بیایی که نباشد بدنم کوزه گر کوزه بسازد زخاک بدنم لب آن کوزه بسازند زخاک لب من بی خبر لب بگذاری به لبان دهنم... کرج
ارسال یک پیام خصوصیخطاب به @Hossein-0261
 
 
ارسال به Hossein-0261پیام خصوصیدنبال کردن Hossein-0261
تنهــایـم ...
اما دلتنگ آغــوشی نیستــم...
خستــه ام ...
ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم...
چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز...
 
 
 
ناله را
هر چند می خواهم که
پنهان در کشم
سینه می گوید که
من تنگ امدم
فریاد کن
ولــی رازی نـدارم...
چــون مدتهــاست دیگــر کسی را "خیلــی" دوست ندارم...
فقط خیلـی هـا را دوست دارم
 
 
 
 از آدمها دلگیر نشو
نیش زدن طبیعت شونه
سال هاست که به هوای بارونی می گن: خــــــراب... !!!!
 
گاهی بــه خـــاطـرش
مـــانـدن را تـحـمــل کن....
رفتن از دست "همـــه" برمی آید ......
 
 
 
 
 
مهربانیت انقدر زیباست که سنجاقکی،بدون ترس،کف دستت اب میخورد.
 
 
 
 
صــــ ـدای "تــــــ ــو" کافــی بود ,
صدای گـرفتـــ ـه ای که می گفت .. ...
اشتباه گرفته ایــــد.......................
 
 

 

یکی از اشتباهات زندگی ، آدم حساب کردن اونایی که آدم نبودن ، هنوز هم نشدن ، بعدا هم نمیشن...  

دلم
آنقدر تنگ است
که می ترسم
در هیاهوی اشک هایم
دیگر باز نشود....

 

  ز ایـــنـــکه بــگــویـــــی : " دوســـتـــت دارم "
هـرگـــز خـجــالــت نــکــش
بـرخـی واژه های کـوچـک
بـه اندازه ی یـک انـــفـــجـــــــار بــزرگـ
تـا ثـیـر گـذارنـد..

/ 3 نظر / 6 بازدید
پریوش

سلام نوشته هاتون خیلی ریزه قابل خوندن نیست ازفونت 5 استفاده کن تصویرهای وبتون هم خیلی زیباست

سجاد

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق ديوانه كه بودم [گل]

سجاد

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&