/ 3 نظر / 27 بازدید
محی

وبت خیلی جذابه.دوستون دارم هم خودتوهم وبلاگتو.لینک شدی

fatemeh

║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌ ❤ دلــتــنــگـی عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ گـاهـی فـکـر مـیـکـنـی تـمـام شـده امــا یـکـــ دفـعـه هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤ ║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌║▌║▌║█│▌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به منم سر بزنی خوشحال میشم[قلب]