خدایا دلگیرم از تو...به قولت وفا نکردی...

 گفته بودی حق انتخاب دارم...

پس چرا انتخابم در آغوش دیگریست؟؟؟؟

/ 1 نظر / 24 بازدید
coffe16

دلم میگیرد از هرچه هست ... دلتنگ میشوم به هرچه نیست ... ........... زیبابود!بمنم سربزن منتظرتم[خجالت]