کجایی غریبه؟؟؟؟؟؟

قراری نیست
برای بی قراری من...
تو ....
پشت هیــچ پنجره ای نیستی

راستی کجایی غریبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
شیرین

[گل]

شیرین

تنهایی یعنی :دل هیچکس سایز دلت نیست...[دلشکسته]