وااااای این اس ام اس...

هیچی مثه دیدن این پیام حال ادمو خوب
نمیکنه...
مخصوصا اگه دلت گرفته باشه...
 

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
ع

واقعا [قلب] [گل]

ممد

وای اره بخدا

فرهود

هنوز قهری هستی؟[نگران][تماس]