بغض بارانی..

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را

گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
ایه

این متن رمانته که شیطون. چقدر این جمله رو دوست دارم[قلب][قلب][قلب]