پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است...

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

دل منم برات یه ذره شدی هستی گل[گل]