غم دل باتو بگویم....

 گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است
داشتــــن بعضــــی هـــا
تنهــــاتــــرت مـــی کــنــد . . .

 این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ،نمی دانــــــم
چـــــــرا حرفــــــــهایم،به جـــــــــــــای گلواز چشمهایم بیرون می
آیند…

. . .
این سه تا نقطه را برای تو گذاشته ام
!
همیشه اینها نشانه ی سانسور نیست...
هزار
حرف و تصویر و خاطره در آن خوابیده !

با این
سرعتی که جا گذاشتی‌اَم
هیچ‌وقت به تو نمی‌رسم؛
مثلِ یک لاک پشتِ
پیر!
دوستت داشتم
و نفهمیدی ؛
و این... تقصیر تو نبود ، قدت...  بیشتر
با این
سرعتی که جا گذاشتی‌اَم
هیچ‌وقت به تو نمی‌رسم؛
مثلِ یک لاک پشتِ
پیر!
دوستت داشتم
و نفهمیدی ؛
و این... تقصیر تو نبود ، قدت به عشق نمیرسید ...! 

 

زن دلش میخواهد بدون آستین بپوشد
دلش میخواهد موهایش را باز بگذارد
دلش میخواهد پاشنه بلند به پا کند
ذات زن این است که به خود برسد و مانند طاووس که تا متوجه نگاه دیگران میشود ،
پرهایش را باز میکند ، خودنمایی کند....
... معنی کارش این نیست که فکرش یا خودش منحرف است!
تو ... تو ... تویی که باید چشمهات رو بشویی...  بیشتر
زن دلش میخواهد بدون آستین بپوشد
دلش میخواهد موهایش را باز بگذارد
دلش میخواهد پاشنه بلند به پا کند
ذات زن این است که به خود برسد و مانند طاووس که تا متوجه نگاه دیگران میشود ،
پرهایش را باز میکند ، خودنمایی کند....
... معنی کارش این نیست که فکرش یا خودش منحرف است!
تو ... تو ... تویی که باید چشمهات رو بشویی و با دید دیگری به زن نگاه کنی  

خندیدن، خوب است . قهقهه، عالی است
گریستن، آدم را آرام می کند
اما...
لعنت بر بغض

: آنقــــدر فــــــــریادهایــــم را سکــــــــوت کرده ام که اگـــــر به چشمانـــــــم بنگری،
کـــــــَـــــر میشوی ...!!

 نه
تو دروغگو نیستی
من حواسم پرت است!
گفته بودی دوستم داری بی اندازه
خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه!

 نگاه که هرزه باشه، حجاب هم اگه داشته باشی اونجور که می خواهد تو را تصور میکند
پس فکری به حال مغزهای فاحشه کن
نه حجاب من!

سخــــت اسـت بغض داشـــتـه بـــــاشی
بغضـــــت را هیچ آهنگی نــــــــشکند...
جــــُز صــــدایِ کسی که دیــــــگر نیست.

باران میباردبه حرمت کداممان نمیدانم!
من همین قدرمیدانم باران صدای پای اجابت است
خدا باهمه جبروتش دارد ناز میخردنیاز پس می دهد....

/ 1 نظر / 20 بازدید
مبینا

سلام نگارجونم....ممنون که به وبم سر زدی[قلب] بازم از این کارا بکن....لینک شدی ومن رو هم بلینک...