حسین پناهی... 5:2"


ساعت پنج ُ دو دقیقه ی بامداد است !

 

از سر ُ صدای گربه ها در آن سوی پنجره

 

احساس ِ آرامش می کنم !

 

نفس ِ سرد ِ مرگ را بر گردنم احساس می کنم !

 

گاه به سرم می زند که خانه را به آتش بکشانم ،

 

تا او را بسوزانم ...

 

ولی خودکشی

 

بدترین ُ تابلوترین جلوه ی خودخواهی ُ غرور است !

 

                          

 

                                                                             
"حسین پناهی"

/ 1 نظر / 15 بازدید
فرهود

حسین پناهی[تایید]