# حرفی_از_ته_دل

مرگ بر مرگ...

در زمانی که بر خاک غلطیداز تگرگ سحرگاهی،                         آن برگ،   زیر لب،        تند،            باباد می گفت:  زنده بادا،زندگانی!مرگ برمرگ   مرگ بر مرگ!
/ 1 نظر / 17 بازدید