# دلم_گرفته

سراسر امروزباران باریداگر از سنگ‌ها آهی بر نمی‌خاستجز من چه‌کسغیاب تو را می‌دانست ؟                          
/ 0 نظر / 1 بازدید