# دل_نوشته
احساس است…مزرعــــه که نیستهـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی…!...مانند شیشهشکستنـــــم آسان بـــود . . .ولیدیگـــر به مــن دست نزناین بار زخمی ات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید