# مخاطب_خاص
مـــن می نویسم   و   تـــــــو   نـــمی خوانی !   امـــــــــــا   مخــاطب که تـــو باشــی…   مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…
/ 2 نظر / 22 بازدید