# مخاطب_خاص

مـــن می نویسم   و   تـــــــو   نـــمی خوانی !   امـــــــــــا   مخــاطب که تـــو باشــی…   مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…
/ 2 نظر / 4 بازدید